dimarts, 29 d’octubre del 2013

En l'obra de teatre “Terra de ningú” de Harold Pinter, que s'está representant en el TNC, en un moment del primer acte, Spooner, el personatge que interpreta Lluís Homar diu:
“L’únic que ens queda és el llenguatge. Podem salvar-lo, encara? Pregunto.”
Y Hirst, el personatge interpretat per Josep Mª Pou, respon amb un altre pregunta:
“Què em pregunta? Que de què depèn la salvació del llenguatge?”
Spooner: “Mes o menys.”
Hirst: “La salvació del llenguatge depèn de vosté.”

Exacte depend de nosaltres. El que significa, per ejemple, que tenim que desobeir la lley proposta pel ministre WERT, si no volem destruir el llenguaje.

1 comentari: